Åpne hovedmenyen

Bukserbåt er en båt som brukes til å slepe eller manøvrere andre båter eller større skip til og fra havn eller kai og i trange eller andre vanskelige farvann. Taubåt er et eksempel på bukserbåt.

De første bukserbåtene var små dampbåter som ble brukt når seilskip skulle til og fra havn.