Bruttofortjeneste er et bedriftsøkonomisk begrep for differansen mellom innkjøpspris og utsalgspris for en vare på selgers hånd. Bruttofortjeneste er salgs- og driftsinntekter eksklusive merverdiavgift (omsetning) minus den varekostnad som er brukt for å oppnå omsetningen. Bruttofortjeneste fyller samme rolle i varehandel som dekningsbidrag i produksjonsvirksomheter. I absoluttverdi er bruttofortjeneste lik avanse, i prosent regnes bruttofortjenesten i forhold til utsalgsprisen. Derfor vil bruttofortjenesten i % alltid være lavere enn avanse i %. Som noen firma/butikker gjør er at selgeren får varens fortjeneste etter å solgt varen til en kunde fortjenesten kan variere, dette gjelder for butikker hvor man selger vær enkeltvis vare som for eksempel som en elektronikkjede, meglere og telefonselgere.

Formelen for bruttofortjenesteprosent er: