Breksje

bergart som består av steinfragmenter i en matriks

Breksje er en bergart som består av kantete fragmenter av ulike mineraler eller bergarter i en matriks, som er av sementeringsmateriale.

Basaltbreksje med grønn matriks av epidot.
Neugrundbreksje, består av gneis og amfibolitt, fra et meteorittnedslag for 540 millioner år siden.
Hydrotermal breksje, Cloghleagh Iron Mine, nær Blessington i Irland, består av kvarts og manganoksider, etter seismisk aktivitet for 12 millioner år siden.
Silisifisert og mineralisert breksje. Lys grå er dolomitt med lite kvartsinneslutninger. Mørk grå er jaspis og ertsmineral. Liten sprekk i nedre hjørne av stuffen inneholder sfaleritt i karbonater. Pend Oreille mine, Pend Oreille County, Washington.

Dannelse kan variere fra sedimentær breksje, tektonisk breksje, vulkansk breksje, og hydrotermal breksje.

Se også

rediger