Breheimen

fjell område i Vestland og Innlandet

Breheimen er et fjellområde vest for Jotunheimen mellom Sognefjorden, Nordfjord, Skjåk og Bøverdalen. Breheimen har, som navnet tilsier, mange isbreer – deriblant Jostedalsbreen, som den største i Norge.

Breheimen nasjonalpark ble opprettet i 2009, og ligger i kommunene Skjåk og Lom i Innlandet og i Luster kommune i Vestland.

Menneskene har benyttet Breheimen i ca. 6000 år. Vi finner spor etter aktivitet helt tilbake til yngre steinalder. Dyregraver, fangstanlegg, støler og ferdselsveier vitner om tidligere tiders bruk. I dag har DNT et godt nett av betjente og ubetjent hytter i Breheimen. En mye brukt rundtur går mellom Sota Sæter, Nørdstedalseter, Arentzbu og Sprongdalshytta.

Eksterne lenker rediger