Brannsjefer i Bergen kommune

Wikimedia-listeartikkel

Brannsjefer i Bergen kommune er en oversikt over brannsjefer i Bergen brannvesen fra 1863 til i dag.

Daniel Hansen, Branndirektør 1863 - 1894, Arkivet etter Bergen Brannvesen, Bergen Byarkiv

Brannsjefen er den som forestår den daglige ledelsen av et brannvesen. I Bergen brannvesen hadde denne personen tittelen branndirektør frem til 1905.

Nedenfor følger en oversikt over branndirektører og brannsjefer i Bergen kommune fra 1863, da Bergen fikk sitt fast ansatte brannkorps, og til idag.

BranndirektørerRediger

 • Daniel Hansen – 1863–1894
 • Henrik Calmeyer Daae – 1894–1904

BrannsjeferRediger

 • Bernt Rolland – 1905–1927. Konstituert brannsjef fra 1904–1905. Omkom 6. juni 1927 under en reise i Frankrike. Hadde direkte ledelse av brannkorpset i 33 år, herav 11 år som branningeniør og siden som brannsjef.
 • Harald Sontum – 1927–1940. Dør under brann i et tysk lager på Marineholmen 8. mai 1940, sammen med seks av korpsets mannskaper.
 • Sverre Gjessing – 1940–1966
 • Olav Hamre – 1966–1969. Ledet den største og vanskeligste slokkeoppgaven i Bergen under krigen, brannene etter eksplosjonsulykken på tråleren Voorbode 20. april 1944.
 • Toralv Moe – 1970–1983. Hadde ansvaret for organiseringen av brannvesenet i forbindelse med den store kommunesammenslåingen i 1972.
 • Johan von der Fehr – 1983–1984
 • Trygve Conradi – 1984–1990
 • Einar Kristian Gjessing – 1990–1993. Var også konstituert brannsjef fra 1969 til 1970. Varabrannsjef under Moe og Conradi.
 • Helge Eidsnes – 1993–2011
 • Johnny Breivik – 2011–2017
 • Leif Linde – 2017–

ArkivetRediger

Arkivet etter Bergen Brannvesen, 1863–1971 og 1972 til i dag, er avlevert Bergen Byarkiv.

Eksterne lenkerRediger