Botolf Asbjørnson (født på Nordmøre, død 1380) var en norsk biskop som var biskop i Stavanger bispedømme fra 1355 til sin død. I våpenhuset til Stavanger domkirke finnes hans gravstein med inskripsjonen:

hic requiescit bothulphus primus bone memorie episcopus stavangrensis natione normørensis

«Her hviler Botolf den første, av godt ettermæle, biskop i Stavanger, nordmøring av ætt.»