Bornholms amt

Bornholms amt ble opprettet i 1662 og avløste dermed Hammershus len. Amtet var det eneste som ikke ble endret av reformene i 1793 og 1970, og bestod uendret fra 1662 til 1. januar 2003, da amtet og øyens 5 kommuner ble slått sammen til Bornholms regionskommune.

Bornholms Amt. Med grønne nyanser vises kommuner som ble opprettet ved kommunalreformen i 1970 og 22 kommuner fra før reformen.

De 16 sognekommuner og 6 købstadskommuner var før kommunereformen i 1970 alle underlagt amtets tilsyn, i motsetning til resten av landet, hvor købstadskommunene ikke var del av et amt og derfor var underlagt Innenriksministeriet.

Bornholms amt bestod av fire herreder:

Den 1. april 1970 ble amtets sogn innlemmet i fem nye kommuner:

AmtmennRediger

Eksterne lenkerRediger