Borchs Kollegium

Borchs Kollegium (opprinnelig latinsk navn: Collegium Mediceum) ble grunnlagt den 29. mai 1691 av Ole Borch for å huse 16 fattige, gudfryktige og lærde studiosi. Det er et av Københavns Universitets gamle kollegier og ligger i Store Kannikestræde 12. [1]

Borchs Kollegium i sin oppinnelige skikkelse. 1696.
Borchs Kollegium

BygningenRediger

Det opprinnelige huset, inklusiv Borchs bibliotek og kjemiske laboratorier, ble ødelagt sammen med resten av byen under brannen i København i 1728. Huset ble bygget opp igjen på restene av det gamle. 5500 riksdaler og tre år senere sto det klart for innflytting igjen i 1731.

Under Københavns bombardement i 1807 brant kollegiet enda en gang ned til grunnen. Ifølge kildene deltok studenter fra kollegiet i flere trefninger. Bombardementet av byen endte imidlertid med at store deler av området rundt Frue Plads ble ødelagt, og på tredjedagen den 4. september brøt ilden ut og bygningen gikk opp i flammer.

Den tredje bygningen – huset som det står i dag – ble bygget i 1824–1825 under arkitekt Peder Mallings ledelse. Det ble innviet 28. mai 1825. Bygningen er fredet.[1]

ReferanserRediger

KilderRediger

  • Johannes Pedersen, Borchs Kollegiums Historie 1728-1823. København: Gad 1916.