Bobbio Orosius

Bobbio Orosius eller Ambrosiana Orosius (Biblioteca Ambrosiana MS D. 23. Sup.) er et tidlig insulært manuskript. Det inneholder en tekst (Chronicon, krønike) av Paulus Orosius, og kan ha blitt laget i scriptoriet ved klosteret Bobbio abbedi. Det er i dag i Biblioteca Ambrosiana i Milano.

Folio 1v av Bobbio Orosius er den eldste bevarte teppesiden fra et insulært manuskript.

Bobbio Orosius inneholder den eldste bevarte teppesiden fra noe insulært manuskript, i folio 1 verso. Manuskriptet består av 48 foli, og er 210 x 150 mm.

Klosteret Bobbio ble grunnlagt av Columbanus i 612. I 1461 ble det laget en inventarliste over bøkene i Bobbio-klosteret. Inventarlisten viser at dette manuskriptet befant seg i Bobbio-klosteret i 1461. Manuskriptet ble overlevert til Biblioteca Ambrosiana da dette biblioteket ble opprettet av kardinal Federico Borromeo i 1606.