Bobbio Orosius eller Ambrosiana Orosius (Biblioteca Ambrosiana MS D. 23. Sup.) er et tidlig insulært manuskript. Det inneholder en tekst (Chronicon, krønike) av Paulus Orosius, og kan ha blitt laget i scriptoriet ved klosteret Bobbio abbedi. Det er i dag i Biblioteca Ambrosiana i Milano.

Folio 1v av Bobbio Orosius er den eldste bevarte teppesiden fra et insulært manuskript.

Bobbio Orosius inneholder den eldste bevarte teppesiden fra noe insulært manuskript, i folio 1 verso. Manuskriptet består av 48 foli, og er 210 x 150 mm.

Klosteret Bobbio ble grunnlagt av Columbanus i 612. I 1461 ble det laget en inventarliste over bøkene i Bobbio-klosteret. Inventarlisten viser at dette manuskriptet befant seg i Bobbio-klosteret i 1461. Manuskriptet ble overlevert til Biblioteca Ambrosiana da dette biblioteket ble opprettet av kardinal Federico Borromeo i 1606.