Folio

Wikimedia-pekerside

Folio har flere betydninger:

  • bokformat der hvert ark er brettet én gang; eller der høyden er minst 35 cm
  • dobbeltside i (regnskaps)protokoll
  • foliorente, renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i sentralbanken
  • foliokonto, bankkonto som en kan heve penger på uten forvarsel
  • First Folio, den første samlede utgaven av Shakespeares skuespill