Bruksnummer

(Omdirigert fra «Bnr.»)

Et bruksnummer er en del av en enhet i det norske eiendomsregisteret, matrikkelen. Forkortelsen er bnr.

Hver kommune er inndelt i et visst antall gårdsnummer. Hvert gårdsnummer er videre inndelt i bruksnummer. Når en ny eiendom etableres, tildeles den et nytt bruksnummer under det samme gårdsnummeret. En vanlig måte å skrive en eiendomsbetegnelse på er f.eks. 17/235, der 17 er gårdsnummeret og 235 er bruksnummeret. En annen skrivemåte er gnr. 17, bnr. 235.

Et bruksnummer kan videre tildeles festenummer og seksjonsnummer som også kan omsettes og pantsettes.

Matrikkelhierarki rediger