Blå etterslenger

stjernetype

Blå etterslengere er stjerner i kulehoper eller åpne stjernehoper som ser ut til å være yngre enn resten av stjernene i hopen fordi de fremdeles ligger i hovedserien, mens flertallet av stjernene i hopen har utviklet seg forbi denne.

Blå etterslengere omkranset med gule sirkler på dette bildet av kulehopen 47 Tucanae.

Siden blå etterslengere er yngre og mer massive enn de andre stjernen i hopen gir det problemer for deres opphav. Det er tenkt at de kan være (I) resultatet av stjerner i binærpar som har gått i nære baner rundt en annen og delt masse, og at dette har gjort at de har blitt forynget, eller (II) de kommer fra stjerner som har kollidert og smeltet sammen.

KilderRediger

  • «blue straggler» s. 58 i Phillip's Astronomy Encyclopedia (2002).