En åpen stjernehop (engelsk open cluster) er en relativt isolert form av stjernehoper som kan bestå av noen titalls og opp til tusentalls av stjerner innenfor noen lysårs radius. De ligger fortrinnsvis i det galaktiske planet, ofte i tilknytning til de gass- eller støvskyene i spiralarmeen hvor de dannes.

M45 er en av de mest kjente åpne stjernehopene.

Åpne stjernehoper er normalt av relativt unge, nydannede stjerner i motsetning til kuleformede stjernehoper som består av svært gamle stjerner (10–13 milliarder år). Den unge alderen kommer av at stjernehoper i det galaktiske planet slites raskere i stykker av gravitasjonen og blandes sammen med øvrige stjerner.