Bjelkehugging

håndverk

Bjelkehugging var bearbeiding av tømmerstokker med øks til bjelker, dels som eksportprodukt, dels til bruk som bygningsmateriale lokalt. Produksjon av bjelker foregikk på denne måten til inn på 1900-tallet, mens sagbrukene produserte bord og planker.


Autoritetsdata