Bispevisitas

Bispevisitas er en biskops besøk i bispedømmets menigheter. Etter norsk kirkerett skal bispevisitas holdes minst hvert sjette år i hver menighet. En visitas varer gjerne 3–6 dager.

Biskopen skal kontrollere at presten administrerer sitt embete etter lov og regel, stå til tjeneste med veiledning for presten i vedkommendes gjerning som sjelesørger og predikant, skaffe seg orientering om menighetens åndelige tilstand, ungdommens kristelige oppdragelse og de sosiale og moralske forhold.

I løpet av en bispevisitas deltar biskopen i gudstjenester, i menighetsmøte, samtaler med konfirmantene, besøk på skoler og institusjoner. Det er også blitt alminnelig med industri- og bedriftsbesøk og kontaktmøter med foreninger av ulike slag i menigheten så vel som med kommunens administrasjon.

KilderRediger