En sjelesørger er en person som utøver kristen omsorg for andre menneskers sjelelige behov og drømmer. Selv om ordet ikke finnes direkte i Bibelen, tales det mye om å hjelpe medmennesker som sliter og vise omsorg for sjelen.

I Norge er det instituttet for sjelesorg – som er tett knyttet til den norske kirke – som driver med undervisning og forskning innen utføring av sjelesorg.

En kjent sjelesørger er Billy Graham, som har vært sjelesørger for en lang rekke amerikanske presidenter. En sjelesørger jobber vanligvis som psykolog, prest eller lege og har utdannelse innen psykologi og teologi.