En bifurkasjon (todeling) er i geografisk sammenheng det fenomen at en elv forgrener seg og den ene grenen forlater hovedelveløpet. Eksempler på dette er:

Kart over øvre Orinoco som viser bifurkasjonen Casiquiare mellom Orinoco og Amazonas, basert på observasjoner av Alexander von Humboldt i 1799

Et lignende fenomen, også kalt pseudo-bifurkasjon, er når en innsjø eller et myrområde har mer enn ett utløp. Et eksempel på dette er Rostojávri på grensen mellom Troms og svensk Lappland. Vannet har to utløp, ett mot vest gjennom Rostaelva i Målselvvassdraget, og ett mot øst gjennom Rostoeatnu i Torneälvvassdraget. Samme egenskap har Lesjaskogsvatnet, men dette vannets doble utløp er kunstig frembrakt gjennom en oppdemming i 1660-årene.[2]

Innen medisinen brukes bifurkasjon om todeling av for eksempel blodårer eller luftveier.

Referanser rediger

  1. ^ a b Pettersson, Lars-Evan (2001). Glommas bifurkasjon ved Kongsvinger. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat. ISBN 8241004338. 
  2. ^ Norge, bind 2: Geografisk leksikon, spalte 666, J. W. Cappelens Forlag, Oslo 1963.