Bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet HF

Bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet HF ble opprettet i 2004 som en felles bibliotektjeneste for Sykehuset Innlandet. Tidligere hadde fagbibliotekene vært selvstendige avdelinger. Etter sammenslåingen gjennomførte bibliotekarene en strategiprosess og fikk blant felles avtaler om tilgang til tidsskrifter og felles bokbase.

Bibliotektjenesten betjener seks lokale bibliotek og har 5 ansatte i deltids- og fulltidsstillinger. Bibliotektjenesten ledes av fagleder. Bibliotektjenesten gir bibliotek- og dokumentasjonstjenester for medisinsk diagnostikk og behandling, undervisning, etterutdanning og forskning. Ressurssamlingene består av databaser og andre elektroniske ressurser, trykte og elektroniske tidsskrifter og faglitteratur.

Organisatorisk tilhører bibliotektjenesten Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet innen Stab Helse. Sykehuset Innlandets fagdirektør er leder for Stab Helse. De seks avdelingsbibliotekene ligger i Hamar, Elverum, Gjøvik, Sanderud, Lillehammer, og Reinsvoll.

Bibliotekprisen for 2008 fra Norsk Bibliotekforening, avdeling Hedmark, gikk til Bibliotektjenesten i Sykehuset Innlandet HF.

KunnskapseggetRediger

Kunnskapsegget er laget av ansatte i Sykehuset Innlandet, blant annet en prosjektbibliotekar i bibliotektjenesten. Verktøyet brukes av ansatte til innhenting av kunnskapsgrunnlaget til kliniske fagprosedyrer, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner, og i det daglige arbeidet med pasientene. Kunnskapsegget kan brukes av alle.

LitteratursøkRediger

Et av Sykehuset Innlandets satsningsområder er deling av kunnskap med hele Norges befolkning. Bibliotektjenesten bruker nettstedet litteratursøk.no til å publisere og offentliggjøre alle litteratursøk etter kunnskapsgrunnlaget som gjennomført for kliniske fagprosedyrer, behandlingslinjer og veiledende behandlingsplaner.

Eksterne lenkerRediger