Bestalling er den utnevnelse en embedsmann mottar når han utnevnes til et embede av kongen i statsråd. Mer spesifikt refererer det til utnevnelsesbrevet.[1] Dette dokument inneholder blant annet som vilkår at vedkommende har plikt til å finne seg i de forandringer av embedets forretningsskrets eller embedsdistriktets utstrekning som måtte bli bestemt ved lov.[2] Bestalling tilstilles embedsmannen og skal i påkommende tilfelle tjene ham som legitimasjon. Begrepet har vært brukt i norsk statsforvaltning i århundrer.[3]

Bestalling som kaptein i den svenske hærens signaltropper

I Norge utstedes det ved utnevnelse av embedsmann et bestallingsdokument. Dette dokumentet signeres av Kongen og kontrasigneres i tråd med bestemmelsene i Grunnloven § 31. Dokumentet sendes til embedsmannen først når Statsministerens kontor har mottatt underskrevet embedsed.[4] Forutgående edsavleggelse et absolutt krav etter embetsedloven § 3: «Ved utnevnelse i embete må ed eller forsikring etter Grunnloven § 21 være gitt før embetsbrev blir utferdiget og før vedkommende tiltrer embetet. Dersom ed eller forsikring ikke er gitt innen en frist som departementet fastsetter, faller utnevnelsen bort.»[5]

Ordet kommer fra tysk "Bestallung". Ordets stamme "stall" betyr et lukket rom, for eksempel til å sette inn dyr[6]. I gammel høytysk språk oftest et sted hvor noen/noe står. Man finner den samme stammen av ordet i det mer kjente norske ordet "Installere".

Referanser Rediger

  1. ^ «bestalling». Store norske leksikon (norsk). 20. februar 2018. Besøkt 11. januar 2020. 
  2. ^ «Ikke tilgjengelig:Statens personalhåndbok 2018 - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 11. januar 2020. 
  3. ^ «Copie af Kongelig allernaadigst Confirmation paa Bestalling og Instrux for Paul Christian Schioldager at være Skorsteens-Fejer-Inspecteur i Trundhiem». www.nb.no. Jens Christensen Winding. 1761. Besøkt 11. januar 2020. 
  4. ^ «Embetsed/forsikring». Regjeringen.no (norsk). Statsministerens kontor. 15. november 2014. Besøkt 11. januar 2020. 
  5. ^ Lov om embedsed etter Grunnloven § 21
  6. ^ «Duden». Duden. Besøkt 25. mars 2020. «geschlossener Raum, Gebäude[teil], in dem das Vieh untergebracht ist, gehalten wird»