Embetsedloven

Lov om embedsed etter Grunnloven § 21 (korttittel: embedsedloven) er en norsk lov som regulerer avleggelse av embedsed i Norge. Loven gir utfyllende bestemmelser til § 21 i Norges Grunnlov som bestemmer at alle sivile og militære embedsmenn før beskikkelse finner sted skal sverge eller, hvis de ved lov er fritatt for edsavleggelse, høytidelig tilsi konstitusjonen og kongen lydighet og troskap.[1]

Embedsedloven
Lov om embedsed etter Grunnloven § 21
Embedsedloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdept.
Vedtatt22. mai 1981
I kraft22. mai 1981
FormålEmbedsed
Nettsidelovdata.no

Loven bestemmer at det ved utnevnelse i embede kan avgis forsikring istedenfor ed dersom den som utnevnes hører til et trossamfunn som ut fra sin bekjennelse eller religiøse oppfatning ikke tillater ed. Det samme gjelder dersom avleggelse av ed strider mot vedkommendes egen religiøse oppfatning, eller vedkommende ikke tror på en allmektig og allvitende Gud.[2]

Loven ble vedtatt 22. mai 1981 og trådte i kraft straks.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger