Bergen kommunale kvinnelige industriskole

Bergen kommunale kvinnelige industriskole eller "Bergen kommunale kvindelige industriskole", sprang ut fra en privat industri- og husflidskole etablert i 1883 av Anna Kreetz (født i Stettin i 1840). Skolen ble overtatt av Bergen kommune i 1899. Skolen er i dag Årstad videregående skole.

BakgrunnRediger

Skolen skulle gi fagutdannelse for kvinner og fikk derfor økonomisk støtte fra stat, kommune og fra Brennevinssamlaget. Organisatorisk var skolen underlagt Kirke- og Undervisningsdepartementet.

Første året hadde industriskolen lokaler i Joachim Frieles gt. 1, og flyttet deretter til Sigurds gate 28, hvor den ble værende frem til 1977. På grunn av trangboddhet benyttet også skolen andre lokaler til deler av undervisningen.

Skolen hadde i starten fire avdelinger, Hovedavdelingen, Avdelingen for finere håndarbeider, Tremåneders kurs og Frikurs for ubemidlede kvinder. Hovedavdelingen var et årskurs med praktiske fag og tegning. Her lærte elevene linsøm for hånd og med maskin, stopping og lapping m.m. I tillegg ble det undervist i strikking. Parallelt med dette lærte elevene rissing og klipping av klær. Avdelingen for finere håndarbeider hadde vekt på brodering, knipling, filèarbeider o.l. Tremåneders kursene vektla ett av fagene linsøm, kjolesøm eller sying av gutteklær. På Frikurset for ubemidlede kvinner ble det undervist i lapping, stopping, tilskjæring av undertøy m.m. Sistnevnte kurs ble for øvrig avviklet allerede i 1909 på grunn av manglende oppslutning.

Elevene ved skolen betalte skolepenger, og alle kurs ble avsluttet med eksamen, og en utstilling av arbeidene som elevene hadde laget.

Ved kommunesammenslåingen i 1972, ble industriskolen administrativt overført fra Bergen kommune til Hordaland fylkeskommune. Den endret samtidig navn til Bergen husflidskole. Skolen fortsatte imidlertid sin tilværelse i Sigurdsgate 28 ennå noen år. I 1977 da det nye skolebygget på Krohnsminde ble tatt i bruk, flyttet skolen sin virksomhet dit og ble samlokalokalisert med Bergen husmorskole. Med virkning fra 01.01.1982 fikk de to skolene felles administrasjon og ble til Krohnsminde videregående skole. August 2003 slo Krohnsminde Videregående seg sammen med Bergen yrkesskole og ble til Årstad videregående skole, med adresse Fjøsangerveien 38.

 
Årstad videregående skole

Arkivmateriale etter "Bergen kommunale kvindelige industriskole", fra perioden 1899 til ca. 1972 oppbevares på Bergen Byarkiv (A-2850). Arkivmateriale om Industriskolen etter 1972 (Bergen husflidskole/Krohnsminde videregående skole) finnes hos Hordaland fylkesarkiv.

Eksterne lenkerRediger