Bergen Kunstforening

Bergen Kunstforening ble stiftet i 1838 av maleren J.C. Dahl, som Norges andre kunstforening (etter Oslo Kunstforening). Foreningen arbeider for å legge forholdene til rette for visning og produksjon av nasjonale og internasjonale kunstprosjekter. Bergen Kunstforening er en medlemsorganisasjon, og eier kunstgalleriet Bergen Kunsthall.