Bergen Børs

1837-1991

Bergen Børs var en børs ble opprettet i Bergen i 1837. Visekonsul, overfiskevraker og tidligere stortingsmann Fredrik Meltzer ble byens første børskommissær. Han fikk med seg en børs- og handelskomite på tre, senere fire medlemmer. Børsen var ikke drevet med støtte fra det offentlige, og driften var avhengig av inntekter fra tonnasjeavgifter på skip deklarert til utlandet, og medlemskontingenter.

Bergen børs på Vågsallmeningen

Først flere år etter etableringen ble en egen børsbygning på Vågsallmenningen reist. Etter at Bergens Privatbank overtok bygningen i 1967, ble børsvirksomheten lagt til Handelens & Sjøfartens hus i Olav Kyrres gate 11. Bergen Børs fusjonerte i 1991 med Oslo Børs, som Oslo Børs avdeling Bergen, og ble senere innlemmet i Bergen Næringsråd.

Det har vært flere private initiativer for å holde børs i Bergen. I 1684 fikk Jørgen Thormøhlen kongelig godkjennelse på å opprette børs i Bergen, men den ble lagt ned etter kort tid. De tyske kjøpmennene hadde lenge en funksjon som børs, idet dagens priser ble slått opp i Kjøpmannsstuen. Etter at Det Tyske Kontor var nedlagt, holdt de bergenske kjøpmennene børsmøter i et skur på Bryggen fra 1789. Bergens Børs fikk ikke ordnede forhold før i 1813, da den private børsen reetablerte seg i Kjøpmannsstuens vinkjeller. Den private børsen i Bergen ble først oppløst av Magistraten i Bergen i 1837, etter anbefaling fra Finansdepartementet.

KilderRediger