Beijinggatekirken

Beijinggatekirken i Dalian

Beijinggatekirken (北京街礼拜堂) er en protestantisk kirke i Dalian i Folkerepublikken Kina. Det dreier seg om den tidligere Dalian lutherske kirke (大连路德教堂), og kirkebygningen ble i 2002 vernet som historisk kulturminne av Dalians myndigheter. Den fikk i 2006 nytt offisielt navn, Dalian by Cheng-en-kirke (大连市承恩堂) men dette navnet har ikke slått an lokalt.

I 1895 etablerte Den danske folkekirke (den evangelisk-lutherske kirke i Danmark) misjonærer til Beijing og det nordlige Kina, og i 1914 bygde de denne kirken i Dalian, som den gang var under japansk forvaltning.

Den tilhørte den Dongbei-synoden innen Kinas lutherske kirke. Det ble bygd en annen luthersk kirke i nabobyen Lüshun, og også denne er blitt bevart.

Det var etter den annen verdenskrigs slutt og opprettelsen av Folkerepublikken Kina at navnet Beijinggatekirken kom i alminnelig bruk. Etter kulturrevolusjonen og kristen gudstjeneste igjen ble tillatt, ble kirken tatt i bruk av Tre Selv-kirken.