Bedriftsmarked

Bedriftsmarked er i vid betydning alle markeder som omfatter levering av produkter eller tjenester til bedrifter, enten kjøpet er råvarer, driftsutstyr, handelsvarer, tjenester eller andre ting.

Mer avgrenset kan det defineres som levering av driftsutstyr eller tjenester til bedrifter. Leverandørene er da vare- eller tjenesteleverandører som tilfører alle typer anleggs- og driftsressurser til bedrifter. Vareeleveringen skjer vanligvis ved å bruke en transport fra selgerbedriften til kjøperen.

KonstellasjonerRediger

Bedriftsmarkedene omfatter mange typer problemstillinger knyttet til økonomiske driftsforhold. Noen av disse er typiske for spesielle bransjer. Produksjonsbedrifter orienterer vanligvis (ofte) sin selgende aktivitet rundt messearrangementer, mens rederier som et annet eksempel bruker skipsagenter eller andre metoder for å skaffe tilstrekkelig mange fraktoppdrag. Innen handel deles aktiviteten mest typisk i engroshandel og detaljhandel som generelle forretningsområder.

Se ogsåRediger