Varemesse

organisert utstilling der bedrifter kan vise fram og demonstrere nye produkter

Varemesse (ofte kalt industrimesse, trade fair, exhibition, trade show) er en midlertidig utstilling hvor firmaer fra en industrisektor selger, viser frem produkter og tjenester og bygger nettverk med forretningspartnere.

Varemesser består generelt av tre aktører: Varemesseselskaper som arrangerer messene, leier ut utstillingsareal, organiserer praktiske gjøremål osv; utstillere, som leier et areal hvor de bygger en utstillingsstand og prenseterer sine produkter; og besøkende som besøker messen under den tiden arrangementet varer. I tillegg til utstillingene arrangeres det også konferanser, seminarer og møter under en messe, hvor industrien diskuterer trender og utvalgte temaer. Internasjonale varemesser er en viktig plattform for selskaper som ønsker å eksportere til utlandet. I Norge hjelper blant annet Innovasjon Norge og Norsk-Tysk Handelskammer norske eksportbedrifter med deltakelse på varemesser i utlandet. Lokale myndigheter eier ofte en del av varemesseselskapene i den hensikt å stimulere handel i sin region.

Varemessen har sitt opphav fra det klassiske markedet i middelalderen. Byene Köln, Leipzig og Hannover var viktige krysningspunkter for handelsruter og her oppsto de første varemessene. På slutten av 1800-tallet fram til 1920 var messene kjent som de store verdensutstillingene hvor alle slags oppfinnelser ble presentert. Den moderne messen er spesifisert til kun en industriell sektor eller salg, og har siden 1950 vært en viktig metode for eksport i land som Tyskland og USA.

Stiftelsen Norges Varemesse er med sitt anlegg i Lillestrøm den mest sentrale messehallutleier og arrangør av messer i Norge. Anlegget huser i tillegg til messer og utstillinger også hvert år et stort antall kongresser, konferanser, banketter, konserter og andre events.

Kjente messer rediger

Kjente messearrangører rediger

Kilder rediger

  • Kirchgeorg, M., Giese,W., Dornscheidt, W., and Stoeck, N., (2005), Trade Show Management:Planning,Implementing and Controlling of Trade Shows, Conventions and Events, Gabler Verlag, Wiesbaden

Eksterne lenker rediger