Bankhvelv

Et bankhvelv er et forsterket brann- og tyverisikkert rom i en bank til oppbevaring av viktige papirer og verdisaker. Moderne bankhvelv inneholder typisk flere bankbokser, i tillegg til oppbevaringsplass for kassererens kontanter fra kasseapparatet, og andre verdifulle aktiva tilhørende banken eller kundene. Hvelv er også vanlige i andre bygninger hvor det oppbevares verdisaker, slik som postkontorer, store hoteller og visse statlige departementer.

Et hvelv