Ballesvik

bosetning i Senja kommune

Ballesvik er ei bygd og en grunnkrets i Senja kommune i Troms og Finnmark. Bygda ligger på øya Senja nordvendt mot Norskehavet, innerst i Ballesvika. Innenfor vika er det en stor slette, før stigningen starter sørover opp mot Ballesvikskaret. Fylkesvei 86 går gjennom bygda, langs østsiden av vika over Ranen og deretter over Tolmyran og Ballesvikskaret, før den fortsetter mot Gryllefjord. Østover går veien mot Hamn og videre mot Finnsnes. Ballesvik har postnummer 9385 Skaland.

Ballesvik ved foten av Helland

Det er tre kjente fjell i Ballesvik; Helland i nordøst, Tolen i sørøst, og Jesla i sørvest. Storsteinneset er kystgrensen mot Hamn, og i nordvest ligger Tortenberget. Grensen mot Teistevik går omtrent midt mellom Tortenberget og Hundevika i Teistevika.

Utmarka i Ballesvik er felles og administreres av Ballesvik Grunneierlag. Fiskekort for Ballesvikvatnet (Bottenvatnet) kjøpes i butikken i Gryllefjord.

Det går sti på begge sider av Ballesvikelva opp til Ballesvikvatnet, men stien på sørsiden er best å gå om man skal gå videre opp på Tolskaret. Der ligger to fiskevann; Litje Tolvatnet og Stor Tolvatnet.

Det er tydelige merker etter gammel bosetning sørøst og vest for kirkegården. Blant annet kan man se konturene av veggene rundt og en skillevegg mot den ene enden av et tidligere langhus.

Grunnkretsen rediger

Grunnkretsen Ballesvik er med et areal på 38,79 km² relativt stor i utstrekning, og omfatter mesteparten av den delen av Torsken som ligger nord for Gryllefjorden. Grensen mot Gryllefjord går langs Ballesvikskaret i sør. I øst grenser Ballesvik mot Hamn. I nord er det åpent hav.

Det er for tiden bare to fastboende i bygda og grunnkretsen.

Utvikling i folketallet i nyere tid:

2000 2005 2010 2015
5 10 1 1