Bakurim eller Bahurim («Unge menn») [1] var en landsby i oldtidens Israel i området til Benjamins stamme som lå øst for Jerusalem langs vegen til Jordandalen, ikke langt fra Oljeberget. Det var det stedet hvor Palti, sønn av Lajisj fra Gallim, som kong Saul hadde gitt sin datter Mikal til, kom til da hans hustru Mikal ble tatt fra ham og gitt tilbake til David, hennes første ektemann. Palti fulgte gråtende etter Mikal helt til de kom til Bakurim hvor han ble om han gå hjem, hvilket han gjorde.[2]

Sjimi forbanner og kaster stein på David utenfor Bakurim

Bakurim er nevnt flere ganger i fortellingene om David,[3] blant annet i løpet av Davids flukt fra Absalom: «Da kong David nådde fram til Bahurim, kom det en mann ut av byen. Mannen var i slekt med Saul. Han het Sjimi og var sønn av Gera. Mens han gikk, forbannet han David. Og han kastet stein både etter kongen og alle hans menn, enda hele hæren og alle krigsheltene gikk med ham både på høyre og venstre side.» [4]

Bakurim var også stedet hvor levittene Jonatan og Ahimaas skjulte seg.[5] Med unntaket av nevnte Sjimi, er Asmavet, en av Davids helter, den eneste andre fra dette stedet som er nevnt i den hebraiske Bibelen.[6]

Talmud har identifisert Bakurim med et sted som tilsvarer dagens Almit, bortimot en og halv km bortenfor `Anata fra Jerusalem.[7] Det er også lokalisert ved dagens Ras et-Tmim, øst for Scopusfjellet i nærheten av Jerusalem.[1]

ReferanserRediger