BCPL (Basic Combined Programming Language) er et prosedyrisk, imperativt og strukturert programeringsspråk som ble utviklet av Martin Richards ved University of Cambridge i 1966. Språket var opprinnelig ment for å skrive kompilatorer for andre språk, og er ikke lenger i alminnelig bruk. I 1969 utviklet Ken Thompson en forenklet versjon av BCPL som han kalte programmeringsspråket B. Dette ble igjen inspirasjonskilden til det populære programmeringsspråket C .

BCPL
Tilblivelse1966
ParadigmeProsedyrisk programmering
Designet avMartin Richards
Påvirket av
CPL