BBC melder

BBC melder var en av de illegale avisene som ble utgitt under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig. Den kom ut i Harstad.

BBC melder ble startet av Arne Thorbergesen tidlig i 1943. Avisen var en typisk radioavis, den brakte BBC-nyhetene videre i en tid da radioapparatene var beslaglagt og det var forbudt å lytte til sendingene fra London.

Thorbergesen fulgte først sendingene fra en radio skjult på Helans fabrikk, der han jobbet som formann. Siden refererte han nyhetene muntlig for kjente som møtte opp hjemme hos ham. Da kretsen ble for stor delte man opp lytterne i grupper på fem, møttes i ulike hjem og varierte oppmøtestedene for at aktiviteten ikke skulle være så påfallende. Det endte med at Thorbergersen skrev ned nyhetene, møtte opp fem steder og hvert sted var nyhetsoppleser for 10-12 personer.

Etter hvert ble det enklere med avis. Den ble først skrevet på maskin med gjennomslag, i et opplag på 30 eksemplarer.[1]

Mot slutten av krigen klarte man å lage en stensilert utgave. Stensileringen foregikk i en fabrikkbygning, der også radiolyttingen skjedde. Størstedelen av okkupasjonstiden skjulte man hele fire radioer på fabrikken. Et av apparatene var skult i et tomt fettfat. Under en razzia sikkerhetspolitiet foretok sparket en politimann til fatet så det rullet bortover gulvet – uten at skjulestedet ble avdekket.[2]

Den stensilerte avisutgaven ble distribuert av speidergrupper, Rovers.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Side 125-126. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)
  2. ^ Side 148. Hans Luihn: De illegale avisene, Universitetsforlaget (1960)