Avslått dronninggambit

sjakkåpning

Avslått dronninggambit, også kjent som klassisk dronninggambit, er en sjakkåpning som oppstår når svart ikke tar imot det midlertidige bondeofferet i dronninggambit og i stedet spiller ...e6 for så å støtte opp om d5 med ...Sf6. En typisk trekkrekkefølge er 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6. Hvis svart går til motangrep i sentrum med et tidlig ...c5 støt kalles åpningen Tarraschforsvaret. Hvis svart dekker opp d5 med både ...c6 og ...e6 får stillingen preg av slavisk og åpningen kalles da halvslavisk eller semi-slavisk.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
a8 svart tårn
b8 svart springer
c8 svart løper
d8 svart dronning
e8 svart konge
f8 svart løper
g8 svart springer
h8 svart tårn
a7 svart bonde
b7 svart bonde
c7 svart bonde
f7 svart bonde
g7 svart bonde
h7 svart bonde
e6 svart bonde
d5 svart bonde
c4 hvit bonde
d4 hvit bonde
a2 hvit bonde
b2 hvit bonde
e2 hvit bonde
f2 hvit bonde
g2 hvit bonde
h2 hvit bonde
a1 hvit tårn
b1 hvit springer
c1 hvit løper
d1 hvit dronning
e1 hvit konge
f1 hvit løper
g1 hvit springer
h1 hvit tårn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Etter 1.d4 d5 2.c4 e6

Prinsipper og varianterRediger

Ved å spille 2...e6 oppnår svart et solid fotfeste i sentrum og klassisk dronninggambit regnes som et av svarts mest solide svar på 1.d4. Løperen på f8 blir frigjort av ...e6, men løperen på c8 blir noe hemmet og kan fort bli dårlig. Hvit vil ofte prøve å utnytte denne løperens passivitet, mens svart vil forsøke å få den frigjort, byttet av, eller i det minste få gitt den en nyttig defensiv oppgave.

Spenningen i sentrum beholdes når svart spiller ...e6. Hvis svart senere spiller ...dxc4, gir han opp terreng der og vil som regel vente med å gjøre dette inntil han kan oppnå en innrømmelse fra hvit. Oftest kommer denne ved at hvit spiller Ld3, da vil ...dxc4 vinne et tempo fordi løperen må flytte en gang til (Lxc4).

Hvis hvit ønsker å utløse spenningen i sentrum, kan cxd5 spilles med en gang, og svart vil vanligvis ta igjen med ...exd5 fordi ...Sxd5 kan ofte besvares med e4 med tempovinst og stort bondesentrum. Da vil hvit ha en overvekt av bønder i sentrum mens svart har en overvekt av bønder på dronningfløyen. Hvit kan spille på et initiativ i sentrum på grunn av overvekten av bønder der, eller på et «minoritetsangrep» på dronningfløyen med bondefremstøtet b2-b4-b5 for å svekke de svarte bøndende der. Svart på sin side har motspill mot den hvite kongen, løperen på c8 stanger ikke lenger i bonden på e6 og en halvåpen e-linje gir sjanser for et angrep.

Den gamle hovedvarianten i klassisk dronninggambit går 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.Sf3 c6 6.e3 0-0 7.Tc1 Sbd7 8.Ld3 dxc4 9.Lxc4 der svart har gitt fra seg sentrum men fått mertempoet for å forberede angrep mot det hvite sentrum med ...c5 eller ...e5. Denne varianten fører svært ofte til remis på mesternivå.

Det finnes svært mange forgreninger, av disse kan nevnes den solide Tartakowervarianten 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 b6. Også avbyttevarianten der hvit spiller cxd5 exd5 er populær på grunn av de posisjonelle fordelene hvit kan oppnå ved minoritetsangrepet.