Løper (sjakk)

sjakkbrikke

En løper er en brikke i sjakk. Hver spiller starter sjakkpartiet med to løpere. I startoppstillingen står de hvite løperne på feltene c1 og f1, og de sorte på c8 og f8.

Sjakkbrikker
Chess kdt45.svg Konge Chess klt45.svg
Chess qdt45.svg Dronning Chess qlt45.svg
Chess rdt45.svg Tårn Chess rlt45.svg
Chess bdt45.svg Løper Chess blt45.svg
Chess ndt45.svg Springer Chess nlt45.svg
Chess pdt45.svg Bonde Chess plt45.svg
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
h8 svart kryss
g7 svart kryss
b6 svart springer
f6 svart kryss
c5 svart kryss
e5 svart kryss
d4 hvit løper
c3 svart kryss
e3 svart kryss
b2 hvit bonde
f2 svart kryss
g1 svart kryss
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Løpertrekk. Løperen flytter bare på skrå. Siden den ikke kan hoppe over brikker kan den ikke gå til a7 eller a1. Siden springeren på b6 tilhører motstanderen kan imidlertid løperen gå dit og slå den.

Løperne omtales gjerne med navn som henspiller på hvilke felt de kan gå på, "hvitfeltsløperen" og "sortfeltsløperen". Til sammen omtales disse som et "løperpar".

Det er ingen begrensninger for hvor mange felt en løper kan flyttes i et trekk, men den kan ikke hoppe over andre brikker.

Siden løperens bevegelsesfrihet er begrenset til 32 av brettes 64 felt, regnes den som svakere enn tårnet, som har tilgang til samtlige felt. På et tomt brett behersker et tårn alltid fjorten felt, mens en løper bare behersker sju til tretten, avhengig av hvor nær sentrum den står. Man regner at et tårn er verdt omtrent to bønder mer enn en løper. Løperne har omtrent samme styrke som springere.

Brikker Symbol Verdi
Bonde Chess plt45.svg 1
Springer Chess nlt45.svg 3
Løper Chess blt45.svg 3
Tårn Chess rlt45.svg 5
Dronning Chess qlt45.svg 9
Konge Chess klt45.svg 3.5

Eksterne lenkerRediger