Avesta (skriftsamling)

(Omdirigert fra «Avesta (zoroastrisme)»)

Avesta eller Zend-Avesta er en tekstsamling fra zoroastrismen, en religion som oppsto i Perserriket ca 1 000 / 600 f.Kr. Noen av tekstene anses å være skrevet av den mytiske / historiske religionsstifteren Zarathustra.

Et «ildtempel» i Yazd, Iran.

Avesta besto opprinnelig av 21 bøker, men bare en av disse er bevart i sin helhet: Videvdad. Etter den arabiske ekspansjonen på 600-tallet kom zoroastrismen i mindretall i Iran, og tekstene ble mindre utbredt. Alle håndskriftene som finnes av de ulike Avesta-tekstene kan spores tilbake til ett enkelt håndskrift, som ble nedskrevet omkring år 1000 e.Kr. Innholdet i Avesta er imidlertid kjent fra en fortegnelse fra 800-tallet over alle kjente religiøse skrifter.[1]

Innhold

rediger
  • Jasna er en liturgisk tekst som brukes under morgen-«gudstjenesten», som kalles Jasna-ritualet. Hovedhensikten er å vekke dagen og bringe skaperverket tilbake i balanse. De fem Gathasangene er en integrert del av Jasna; disse sangene er Avesta eldste del, omtales som «Den eldre Avesta», og regnes for å være skrevet av Zarathustra.
  • Jasjt er en samling hymner stilet til 21 ulike guder
  • Videvdad er en samling av renhetsforskrifter, skapelsesmyter og noen andre mytiske fortellinger
  • Herbedistan og Nirangistan er veiledninger for vordende prester og for offerritualer
  • Hadhokht nask og Aogemadaetsja inneholder skildringer av tilværelsen etter døden

Referanser

rediger
  1. ^ Artikkelen er basert på Prods Oktor Skjærvøs innledning til Zarathustras sanger, 2003

Norsk utgave

rediger