Austrheim (Gloppen)

bosetning i Gloppen kommune

Austrheim er en gård i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane, opprinnelig en storgård bygget rundt et klyngetun, nå delt i en rekke aktive bruk. Gården ligger vest for kommunesenteret Sandane på nordsiden av Gloppefjorden. Videre mot vest ligger nabogården Hauge.

Austrheim, med Sandane mot øst

Etymologi rediger

Navnet Austrheim betyr østgården, eller gården mot øst, og kommer trolig av at det er gården lengst mot øst på denne siden av Gloppefjorden. Navnet kan også komme av betydningen gården øst for Vereide, som var en mektig storgård.

Historie rediger

 
Austrheim med bautasteinen med skipsfiguren og utsyn over Gloppefjorden med Sandane i øst. Fortegnet panoramabilde.

Funn av fornminner vitner om at gården var en storgård i eldre jernalder. Gården har et kjent fornminne, en bautastein med en skipsfigur. Skipsbildet er vendt mt fjorden. Steinen er plassert like ved den gamle bygdeveien, og var dermed plassert synlig fra både landevei og sjøvei. Steinen var plassert i en gravrøys, trolig en kenotaf.

100 meter mot øst lå nok en gravhaug, Kyrkjehaugen. Haugen var 15 – 17 meter i diameter, og 2,5 meter høy. Etter utgravning av haugen ser det ut til at også denne gravhaugen har vært en kenotaf. I høymellomalderen stod, Austrheim kirke her. Kirken er antatt å ha vært en stavkirke. Med så kort avstand til Vereide kirke, er det trolig at Austrheim var et viktig samlingssted.

Ved utskiftingen av gården i rundt 1890 var det 107 hus fordelt på 11 brukere. Gårdstunet var da et klyngetun, som var en vanlig byggeform på vestlandet.

Austrheim er også tilholdssted for Nordstranda skole. Til skolekretsen hørte gårdene i Fjellbygda, Gloppestad, Hauge og områdene Øyrane og Leirbrekka som ligger mot Sandane. Fra 2009 ble elever fra Vereide krets også flyttet hit.

Til Austrheim krets hører også Austrheim ungdomslag, med tilhørende grendahus, Gimle.

Kjente personer rediger

John Austrheim, (1912–1995), tidl. samferdselsminister og leder for Senterpartiet.

Litteratur rediger

  • Sandal, Per; Soga om Gloppen og Breim, Bind I, 1978, s. 275–276, 405–406
  • Sandal, Per; Soga om Gloppen og Breim, Bind IV, 1992, s. 441–465

Se også rediger