Augsburgtransaksjonen

Augsburgtransaksjonen er en erklæring fra 1548 der keiser Karl V av det tysk-romerske rike samler De sytten nederlandske provinsene i en rikskrets, den Burgundisk Rikskretsen, separat fra de andre Habsburgske landområdene. Dermed ble den løsere sammenhengen mellom provinsene i som var samlet i en personalunion omsatt til en annen sammenheng – den Burgundiske Rikskrets. I den pragmatiske sanksjonen av 1549, et amendement i Habsburgernes familierett, gikk han et skritt videre og fastla at Nederlandene kun skulle gies i arv som én enhet – ikke splittet i de enkelte provinser, grevskap, hertugdømmer osv.