Asker prosti

Asker prosti tilhører Oslo bispedømme.

Ved delingen av Asker og Bærum prosti ble fra 1. januar 2002 Asker eget prosti i Oslo bispedømme. Begivenheten ble markert med felles gudstjeneste i Asker kirke der biskop Gunnar Stålsett forrettet. Sokneprest Øyvind Backer ble første prost i det nye prostiet, før Berit Øksnes overtok i 2010.

Siden 1. februar 2019 har Tor Øystein Vaaland vært prost i Asker prosti. Han kom da fra stillingen som sokneprest i Asker sokn. Han fortsetter som prost i nye Asker prosti, som 1. januar 2020 utvides til å gjelde det samme området som nye Asker kommune, som dekker de tidligere kommunene Asker, Røyken og Hurum. Prostekontoret ligger samlokalisert med Asker kirkelige fellesråd i Kirkelia 5 i Asker, ved Asker kirke.

Som et resultat av kommunesammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum kommuner, ble kirkene i den nye kommunen Asker slått sammen til et nytt stort Asker prosti.[1] Søndag 5. januar 2020 ble det nye prostiet høytidelig feiret med en felles festgudstjeneste i Spikkestad kirke- og kultursenter.[2] Ved kommunesammenslåingen ble det avdekket at det var et betydelig etterslep på vedlikeholdet av flere av kirkene i prostiet.[3]

Kirker i Asker prostiRediger

Før kommunesammenslåingen 1. januar 2020 bestod prostiet av de fem menighetene Asker, Heggedal, Holmen, Vardåsen og Østenstad.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger