Artists’ Rifles

britisk regiment
(Omdirigert fra Artists' Rifles)

Artists' Rifles er et regiment i den britiske hærens reservestyrke, Territorial Army.

Regimentet ble dannet i 1859 som ledd i den utstrakte vervingskulturen som utviklet seg etter at landet ble stilt overfor en potensiell fransk invasjon da Felice Orsinis attentat mot Napoleon III ble koblet til Storbritannia. Gruppen ble organisert i London av kunststudenten Edward Starling og bestod av ulike profesjonelle malere, musikere, skuespillere, arkitekter og andre kunstnere. Regimentet ble formelt opprettet 28. februar 1860 under tittelen 38th Middlesex (Artists') Rifle Volunteer Corps med hovedkvarter i Burlington HousePiccadilly. De første regimentssjefene var malerne Henry Wyndham Phillips og Frederic Leighton. Avdelingsmerket, laget av William Wyon, viser de romerske gudene Mars og Minerva i profil.

I september skiftet regimentet nummer til 20 og hovedkvarteret ble flyttet til Duke Street. Det utgjorde den syvende gevorbne bataljon i skarpskytterbrigaden (Rifle Brigade) fra 1881 til 1891, og den sjette bataljon fra 1892 til 1908. Gjennom denne perioden kjempet Artists' Rifles i boerkrigene. Etter opprettelsen av Territitorial Force (senere Territorial Army) i 1908 var Artists' Rifles et av 28 gevorbne bataljoner i London- og Middlesex-området som sammen dannet det nye London-regimentet. 1. april 1908 ble navnet endret til 28th (County of London) Battalion, London Regiment.

Artists' Rifles var en populær avdeling for vervede soldater. Den hadde vokst til tolv kompanier i 1900 og ble organisert i tre bataljoner i 1914. Den trakk spesielt til seg rekrutter fra public schools og universiteter, og på grunn av dette ble flere vervede soldater i Artists' Rifles plukket ut til å være offiserer i andre avdelinger ved utbruddet av første verdenskrig. I oktober 1914 ble Artists' Rifles gjort til offiserutdanningskorps. Over 15 000 soldater tjenestegjorde i avdelingen under krigen, og 10 000 av dem ble offiserer. Den ble omsider deployert til kamper i Frankrike i 1917 og 1918, og led store tap og mottok hundrevis av utmerkelser.

Tidlig på 1920-tallet ble Artists' Rifles reorganisert som et infanteriregiment i Territorial Army, 28th County of London Regiment. I 1937 ble dette regimentet underlagt forbandet Prince Consort's Own Rifle Brigade. Regimentet deltok ikke i kamper under annen verdenskrig, men fungerte igjen som offiserutdanningskorps. Det ble oppløst i 1945, men reaktivert i skarpskytterbrigaden i januar 1947 og overført til hærens flyvekorps i juli som en del av hærens spesialstyrker, Special Air Service (SAS), med tittelen 21st Special Air Service Regiment (Artists' Rifles). 21 SAS var aktiv under Malayakrisa mellom 1948–1960, og i mange påfølgende konflikter. I 1952 ble den regulære SAS-bataljonen, 22 SAS, opprettet med soldater fra Artists' Rifles som hadde tjenestegjort under det malayiske opprøret. Dette er eneste gang en avdeling i Territorial Army har blitt brukt til å danne en regulær avdeling.

Artists' Rifles, fortsatt betegnet 21 SAS, ble gjort til reserveregiment i Territorial Army i 1967. Regimentet er idag et av to reserveregimenter i SAS. Det består av tre eskadroner: en i London, en i Newport og en delt mellom Hampshire, Cambridge og Southampton.

Eksterne lenkerRediger