NOKAS-ranet

ranet av Norsk Kontantservices tellesentral i Stavanger i 2004
(Omdirigert fra Arne Sigve Klungland)
NOKAS-ranet
NOKAS-ranet
Domkirkeplassen hvor ranet fant sted
Sted:Stavanger, Rogaland
Mål:Tellesentralen tilhørende Norsk Kontantservice
Dato:5. april 2004
Rundt kl. 08.00
Angrepsmetode:Ran
Antall døde:Én polititjenestemann skutt og drept
Gjerningsperson(er):Se persongalleri

NOKAS-ranet er det alminnelig brukte navnet på ranet av en tellesentral i Kongsgata i Stavanger tilhørende Norsk Kontantservice (NOKAS) den 5. april 2004, ca. klokken 8.00.

Ranerne var utstyrt med skuddsikre vester, hjelmer, finlandshetter, hansker og kjeledresser, og var bevæpnet med AG3 geværer, MP5 maskinpistoler, Kalashnikov automatgevær, M1 Karabin og Remington pistol i kaliber .45 ACP. Samtidig som tellesentralen ble angrepet ble utkjørselen fra Stavanger politistasjon blokkert med en Volvo lastebil som ble satt i brann. De hadde plassert fluktbiler i Sørmarka utenfor Stavanger sentrum. En glassrute i tellesentralen ble knust ved hjelp av slegge, rambukk og 113 skudd avfyrt med automatvåpen. Flere av de ansatte klarte å flykte og minst syv ranere tok seg inn i tellesentralen. Samtidig holdt flere av ranerne vakt ute ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets biler. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt og drept i denne skuddvekslingen. Gjerningsmennene kom unna med 57,4 millioner kroner i ransutbytte, hvilket gjør dette til norgeshistoriens største ran.

Forberedelsene til ranetRediger

David Toska tilhørte et miljø i Oslo som bestod av flere som var involverte i NOKAS-ranet. Noen var domfelte tidligere, andre ikke, det var en forholdsvis stor vennegjeng, noen hadde holdt sammen helt siden skoledagene, andre var nyere bekjentskaper. Felles var bl.a. interesse for spenning og problemløsninger av mange slag (Toska var en habil sjakkspiller blant annet). Disse egenskapene koblet med flere spesielle forhold høsten 2003/ vinteren 2004 skulle vise seg å bli skjebnesvangre for alle involverte.

I november 2003 leide David Toska Skjeneholen 61 i Sandnes. Gjennom en kontakt disponerte han Nedre Dalgate 41 på Storhaug i Stavanger. Han bor i Skjeneholen med sin samboer og sin nyfødte sønn. Senere leide Kjell Alrich Schumann en sokkelleilighet på Hundvåg rett utenfor Stavanger. Leiligheten i Nedre Dalgate ble brukt som dekkleilighet etter ranet. Ransutbyttet og flere av ranerne oppholdt seg der.

Senvinteren 2004 prøvekjørte ranerne fluktruten fra Stavanger sentrum til Sørmarka. Ruten gikk delvis langs gang- og sykkelstier, noen av dem uferdige. Der ruten gikk langs sykkelstier eller i underganger, gikk ranerne opp ruten, for ikke å vekke unødig oppsikt.

Hva politiet vissteRediger

Under tingrettsbehandlingen av NOKAS-ranet kom det frem at politiet var godt orientert om faren for et anslag mot NOKAS i den aktuelle perioden. Visepolitimester i Stavanger Arne Hammersmark gjorde rede for følgende punkter i sin forklaring:

 • To Ford Expedition var blitt stjålet på Hamar. En Volvo XC som angivelig kunne knyttes til Kjell Alrich Schumann, var blitt observert. Samtidig var flere minibanker sprengt. Alt dette skjedde på det indre Østland, hvor den etterlyste Schumann var kjent for å operere.
 • Flere sentrale personer i ransmiljøet var gått under jorda. Det gikk rykter om at enkelte av dem kunne ha tatt opphold i Stavanger-området.
 • Vektere hadde observert mulig spaning på NOKAS-lokalet og en pengetransport.

RansforløpetRediger

5. april 2004

 • 3.30: Syv eller åtte ranere blir hentet i rekkehuset i Skjeneholen og kjørt til oppmarsjplassen i et skogholt i nærheten av Tennisland. Varebilen returnerte så til Skjeneholen, og hentet de resterende ranerne samt madrasser, sengetøy og annet utstyr som skulle dynkes med brennbar væske og påtennes i lastebilen som skulle sperre utkjørselen fra politikammeret.
 • 6.55: Kjell Alrich Schumann observeres på Domkirkeplassen (trolig Ridvan Halimi i Forden). En hvit lastebil med overbygd plan blir observert ved Brødrene Kvernelands gamle lokale på Lagårdsveien.
 • 7.00: En Ford Expedition med påsatt registreringsnummer BP 50471 passerer et overvåkningskamera på Lagårdsveien. Tre sekunder senere passerer den stjålne lastebilen.
 • 7.16: Forden passerer det samme overvåkningskameraet i motsatt retning (bort fra sentrum).
 • 7.29: Den tredje ransbilen, en sølvgrå Saab 9-5 med påsatt registreringsnummer DK 38262, passerer overvåkningskameraet på Lagårdsveien.
 • 7.40: Alle elleve ranere er samlet på andre siden av gaten for overvåkningskameraet på Lagårdsveien. De er da kledd og væpnet for ranet.
 • 8.00: Johnny Thendrup kjører den hvite lastebilen ned i oppkjørselen til Stavanger politistasjon i Lagårdsveien og setter fyr på den. Han kaster også flere beholdere med tåregass foran hovedinngangen til politistasjonen.
 • 8.01: En Range Rover med påsatt registreringsnummer AX 72271 parkerer utenfor tellesentralen. Sekunder senere passerer Saaben og parkerer utenfor ruinene av Mariakirken.
 • 8.02: Range Roveren har satt av ranerne og snur nå for å ta oppstilling utenfor Handelens Hus. Ranerne, ikledd mørke kjeledresser, gassmasker og hjelmer, forsøker å slå seg inn i Nokas-lokalet fra bakgården med slegge og rambukk. Spesialglasset gir ikke etter.
 • 8.03: David Toska skyter først selv mot spesialglasset som fører inn i Nokas fra bakgården. Ransalarmen utløses. Toska henter Schumann som tømmer flere magasiner med sitt AG3-gevær mot ruten. Ca 120 skudd avfyres. Ruten faller inn.
 • 8.05: Johnny Thendrup, som har satt fyr på den hvite lastebilen utenfor politistasjonen, setter seg i Forden sammen med Halimi og kjører mot Domkirkeplassen.
 • 8.07: Forden ankommer Domkirkeplassen og stopper ved siden av Saaben.
 • 8.08: Politibetjentene Erik Håland og Steffen Thesen ankommer Domkirkeplassen i en Volvo politibil. De stopper i Kirkegata og tar oppstilling på hjørnet av Hennes & Mauritz-butikken. Inne i tellesentralen begynner minst syv ranere å pakke kontanter ned i mørke bagger. Ransbeløpet ugjør 57,4 millioner kroner.
 • 8.10: Kjell Alrich Schumann går ut av NOKAS-bygget og ned mot Klubbgaten. To andre ranere holder vakt ved Saaben som er parkert ved de rekonstruerte ruinene av Mariakirken . En av dem er Johnny Thendrup.
 • 8.12: Den sivile politimannen Fred Sherling blir overrasket av Kjell Alrich Schumann i krysset Kongsgata/Klubbgata. Schumann sikter på Sherling med AG3-geværet og spør «Hvem er du?» Sherling svarer ikke, men rekker hendene i været. «Kom hit», sier Schumann og kommanderer Sherling i bakken.
 • 8.14: Skuddveksling mellom politi og ranere over Domkirkeplassen. Johnny Thendrup blir skutt i høyre lår av politibetjent Erik Håland. Håland løsnet totalt 17 skudd under ranet. Hans kollega Thesen løsnet tre skudd.
 • 8.15: En passerende syklist, Olav Arnt Hopsdal, blir lagt i bakken av raneren som står sammen med Thendrup. Hopsdal tror under hele ransforløpet at det er politimenn som har lagt ham i bakken. Først da ranerne krasjer begynner han å stusse.
 • 8.17: Kjell Alrich Schumann skyter med AG3 mot politiets kommandobil utenfor Maritime hotell i Kongsgata. I kommandobilen sitter politiførstebetjent Arne Sigve Klungland. Klungland rygger bilen, men må stoppe da han møter en buss. Han blir truffet i hodet av ett av skuddene og dør etter kort tid. Den sivile politimannen Fred Sherling rømmer idet Schumann skifter magasin eller stiller siktet på sitt AG3-gevær (forklaringene avviker). Sherling melder senere over sambandet «Eg blei tatt te gissel her i ste, eh, blei lagt i bakken, han skjøyt me skarpt rett over håve på meg» – «Eh, eg kom meg unna, han måtte lada om»
 • 8.19: Ranerne forlater Domkirkeplassen i de tre bilene. Toska sitter i Forden. På vei ut av Domkirkeplassen kjører Range Roveren inn i høyre forskjerm og støtfanger på Saaben.
 • 8.25: (usikker tidsangivelse) Ransbilene stopper i nærheten av bilbytte-stedet i Sørmarka. Støtfangeren til Saaben skraper i asfalten. Toska og Halimi kommer ut. «Hva skjer her?» spør Halimi. Han har fått streifskudd i hodet. Støtfangeren på Saaben rives av og etterlates.
 • 8.30: De tre ransbilene brenner opp på parkeringsplassen ved trafo-stasjonen ved Sørmarka, sørvest for Stavanger sentrum. Ranerne tar seg videre i ventende biler.

Arne Sigve KlunglandRediger

Klungland (født 1950) var en norsk politiførstebetjent og ble drept under NOKAS-ranet. Han vokste opp i Flekkefjord, var gift og hadde to barn. Ved siden av arbeidet i politiet var han aktiv i menighetsarbeid i hjembygda Riska.

Etterforskning, avhør og pågripelseRediger

Under etterforskningen har politiet siktet 13 personer i forbindelse med ranet. 12. april 2005 tilstod David Toska å ha deltatt i ranet, men benektet å ha skutt Klungland. David Toska, som regnes som hjernen bak ranet, står også tiltalt for ranet av Sparebanken NORBryn, innbruddsforsøk mot Norsk Medisinaldepot, samt at han er siktet for ranet av Postens brevsenter i 2003. Johnny Thendrup (40) har i avhør innrømmet at han var raneren som ble skutt under ranet. De totalt 37 Nokas-ansatte krever drøye ni millioner kroner i erstatning grunnet traumer som de er påført på grunn av ranet.

Rettssaken i Stavanger tingrettRediger

Rettssaken, som startet i Stavanger tingrett 19. september 2005, ble ledet av sorenskriver Helge Bjørnestad. Aktorer var statsadvokat Arild Dommersnes og statsadvokat Tor Christian Carlsen. Dommen falt fredag 10. mars 2006.

Rettssaken ble holdt i forsamlingslokalene til menigheten Kristen tjeneste på Forus.

Tiltalte, forsvarere og domRediger

Oversikt over de tiltalte, respektiv forsvarsadvokat i parentes, samt den enkeltes dom

Forløpet av rettssaken i Stavanger tingrettRediger

David Toska innrømmet 22. september å ha deltatt i ranet. Erling Havnå sa seg delvis skyldig i henhold til tiltalen i sin forklaring 26. september.

TilståelserRediger

Mellom rettssakene i tingretten og lagmannsretten fremkom det opplysninger i media om at Lars-Erik Andersen hadde fått Harald Stabell som ny forsvarer, og at han hadde avgitt ny forklaring hvor Schumann ble utpekt til å være drapsmannen ved ranet, og hvor han selv har innrømmet å ha deltatt i ranet. Senere fremkom det også at Erling Havnå hadde tilstått ranet og utpekt Schumann som drapsmannen. I lagmannsretten 27. september 2006 innrømmet Kjell Alrich Schumann at det var han som avfyrte skuddene som drepte politiførstebetjent Arne Sigve Klungland.

Rettssaken i Gulating lagmannsrettRediger

Alle de dømte anket dommen fra tingretten, rettssaken i Gulating lagmannsrett ble påbegynt 4. september 2006. Ankebehandlingen ble, som i tingretten, holdt i forsamlingslokalene til menigheten Kristen tjeneste på Forus.

PersongalleriRediger

Statsadvokat Tor Christian Carlsen
Statsadvokat Arild Dommersnes
 • Tiltalte, med respektive forsvarere i parentes
David Toska (Øystein Storrvik) – 15 år fengsel
Ikmet Kodzadziku (Knut Smedsrud) – 11 år fengsel
Metkel Betew (Marius Dietrichson) – 12 år forvaring
Lars-Erik Andersen (Harald Stabell) – 8 år fengsel
Erling Havnå (John Christian Elden) – 14 år fengsel
Kjell Alrich Schumann (Morten Furuholmen) – 13 år fengsel
Dan Pettersen (Brynjar Meling) – 8 år fengsel
Thomas Thendrup (Ellen Holager Andenæs) – saken ble behandlet på nytt med forsterket meddomsrett etter at lagrettens frifinnelse ble satt til side
Ridvan Halimi (Trygve Staff) – 11 år fengsel
Johnny Thendrup (Johnny Veum) – 11 år fengsel
Alf Henrik Christensen (Erik Lea) – 8 år fengsel
Thomas Oscar Ingebrigtsen (Tor Kjærvik) – 3 år fengsel
William Pettersen (Joakim Ronold) – 4 år fengsel

ForløpRediger

Da retten ble satt, erklærte Kjell Alrich Schumann seg skyldig etter tiltalen, etter at han inntil dette hadde nektet enhver befatning med NOKAS-ranet. I løpet av saken erklærte også en rekke andre av de tiltalte seg delvis skyldig etter tiltalen. Kun Betew, Thomas Thendrup og Kodzadziku hevdet at de var uskyldige.

Lagretten fant 19. januar samtlige tiltalte skyldig, med unntak av Thomas Thendrup. Frifinnelsen av Thendrup ble imidlertid satt til side av de tre fagdommerne og hans sak ble behandlet på nytt med stor meddomsrett.

Dom i lagmannsretten falt 15. februar 2007, Betew og Pettersen anket dommen på stedet. Påtalemyndigheten anket straffeutmålingen for samtlige tiltalte, med unntak av William Pettersen. Pettersen anket imidlertid selv og påtalemyndigheten erklærte da motanke. Flere av de tiltalte anket over straffeutmålingen, lovanvendelsen og saksbehandlingen.

Ny behandling av skyldspørsmålet for Thomas ThendrupRediger

Etter at fagdommerne satte til side lagrettens frikjennelse av Thomas Thendrup ble saken behandlet på nytt med såkalt forsterket meddomsrett. Saken ble avsluttet 13. september 2007, og Thendrup ble dømt til 14 års fengsel. To av de syv dommerne stemte for at Thendrup skulle frikjennes.

Rettssaken i HøyesterettRediger

Ankebehandlingen av NOKAS-ranet begynte i Høyesterett den 18. juni 2007, og hadde en tidsramme på tre dager. Det var kun ankene over straffeutmålingen som ble fremmet for Høyesterett. Dommere i saken var høyesterettsjustitiarius Tore Schei, Toril Marie Øie, Kirsti Coward, Karin Bruzelius og Magnus Matningsdal.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch prosederte saken for påtalemyndigheten. De tiltalte hadde samme forsvarere som for lagmannsretten, med unntak av Dan Pettersen som hadde Bent Endresen som forsvarer for Høyesterett.

Følgende straffer ble utmålt [1]Rediger

David Toska – 18 års fengsel
Kjell Alrich Schumann – 16 års forvaring med en minstetid på 10 år
Erling Mathias Havnå – 16 års fengsel
Metkel Negassie Betew – 16 års forvaring med en minstetid på 10 år
Ridvan Halimi – 15 års fengsel
Ikmet Kodzadziku – 13 års fengsel
Johnny Thendrup – 13 års fengsel
Alf Henrik Christensen – 11 års fengsel
Dan Pettersen – 11 års fengsel
Lars-Erik Andersen – 9 års fengsel
William Pettersen – 4 års fengsel
Thomas Ingebrigtsen – 4 års fengsel, tre og et halvt år betinget

Straffesaken for Jusuf HaniRediger

Jusuf Hani (28) var den eneste som klarte å komme fra Nokas-ranet uten å bli pågrepet. Fem år etter ranet meldte han seg selv i Stavanger.[2] Han ble i juni 2010 dømt til ni års fengsel i Stavanger tingrett etter å erkjent grovt ran med døden til følge.[3]

KostnaderRediger

Det er beregnet at etterforskningen og rettssakene tilsammen kostet den norske stat i overkant av 300 millioner kroner.[4] Av ransutbyttet på om lag 57 millioner var mesteparten, rundt 51 millioner, fremdeles på avveie i 2008.[5]

Litteratur og filmRediger

BøkerRediger

FilmRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger