Arkitektonisk verdi

Arkitektonisk verdi er en kulturminneverdi som man finner i bygninger eller anlegg med arkitektonisk kvaliteter. Arkitektonisk kvalitet kan knyttes til noe som utfolder seg i tre dimensjoner som har en praktisk og kunstnerisk side.

Norsk bremuseum i Fjærland i Sognefjorden. Arkitekt Sverre Fehn

Det legges vekt på form, struktur, funksjonelle og bygningstekniske kvaliteter, materialvalg og detaljutforming i forhold til en kunstnerisk idé og fullførelsen av den. Estetiske vurderinger er sentrale i denne sammenhengen.

Eksterne lenker rediger