Arctic Green Food

Arctic Green Food er et Grønlandsk selskap, som driver med mottak og videreforedling av sjømat. De har hovedkontor i Maniitsoq.

Selskapet var en del av KNI, og var tidligere et eget selskap under navnet Nuka a/s, etablert i 1998. Grønlands hjemmestyre besluttet i 2004 at Nuka a/s skulle overtas av KNI fra 1. januar 2005. Under KNI byttet selskapet navn til dagens navn.

Arctic Green food viste seg imidlertid å bli en økonomisk byrde for KNI, med et regnskapsmessig underskudd på 37,3 millioner danske kroner i 2006. KNI har derfor besluttet å selge ut selskapet. 1. april 2007 ble derfor selskapets virksomheter i Qaqortoq, Nanortalik og Kuummiut solgt til Arctic Prime Fisheries, samtidig som virksomhetene i Niaqornaarsuk, Ikerasaarsuk, Kangaatsiaq, Sarfannguaq, Itilleq, Kangaamiut, Atammik, Nuuk, Qeqertarsuatsiaat og Arsuk ble solgt til Royal Greenland.

De resterende anlegg anlegg i Qaanaaq, Savissivik, Akunnaaq, Ikamiut, Attu, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Napasoq, Qassimiut, Eqalugaarsuit,Tasiusaq, Aappilattoq (Nan) og Ittorqortoormiit er solgt til tidligere ansatte i Arctic Green Food og er nu et privat selskap, der fortsætter under det gamle navn.

Eksterne lenkerRediger