Arbejdsretten

Arbejdsretten er en dansk særdomstol som ble opprettet 12. april 1910.

Domstolen behandler såkalte rettskonflikter. Før en sak innbringes for Arbejdsretten, vil den normalt være behandlet ved møter på arbeidsplassen mellom arbeidstagers og arbeidsgivers organisasjoner samt eventuelt ved faglig voldgift.

Sakene omhandler blant annet overtredelse og fortolkning av hovedavtaler, lovligheten av varslede kollektive konflikter, kollektiv overenskomster og tvister om de statlige forliksmennenes kompetanse. Sakene kan ikke innbringes for de alminnelige domstolene. Den enkelte lønnsmottager kan dog anlegge sak ved de alminnelige domstolene vedrørende lønnstilgodehavende.

Arbejdsretten består av et formannskap med seks medlemmer samt 43 fagrettslige dommere. Dommerne utnevnes for fem år av gangen av beskæftigelsesministeren etter innstilling fra en rekke lønnsmottager- og arbeidsgiverorganisasjoner samt offentlige myndigheter.

Se ogsåRediger

  • Arbeisretten, den norske særdomstolen for som behandler tvister knyttet til tariffavtaler.

Eksterne lenkerRediger