Åpne hovedmenyen
Erkebiskop Henryk Józef Nowacki, nuntius til de nordiske land fra 2012 til 2017

En nuntius, eller pavelig/apostolisk nuntius, er en embetsmann i Den hellige stols diplomatvesen. Han har samme rang som en ambassadør, men enkelte stater gir forrang til nuntius (gjør ham til doyen for det diplomatiske korps) i forhold til andre staters ambassadører, noe Wienkonvensjonen om diplomatiske relasjoner i 1815 bestemte og som fikk gyldighet for de stater som undertegnet konvensjonen den gang, og for en rekke særlig latinamerikanske stater som fastholdt ordningen for egen del. Siden han er representant for paven er det også naturlig at han er erkebiskop. Han er akkreditert til en verdslig regjering, men er også bindeledd mellom Den hellige stol og den katolske kirke i det eller de land han virker i. Hans kontor kalles et nuntiatur, og har normalt funksjoner som tilsvarer både en ambassades og et konsulats.

Tidligere var titlene apostolisk internuntius og apostolisk pro-nuntius også i bruk.

Den gamle tittelen internuntius (egentlig en midlertidig eller pro hac vice eller ad hoc pavelig utsending) kom i bruk på nytt for en rekke land i Midtøsten og Øst-Asia som opprettet forbindelser med Pavestolen under eller etter annen verdenskrig. De ønsket ikke at den pavelige representant automatisk skulle bli doyen; det var land som hadde innarbeidet, eller ønsket å innarbeide, at det var den ambassadør med lengst ansiennitet i landet som skulle være det. Ettersom Vatikanet den gang ønsket at nuntiustittelen skulle gå sammen med doyenvervet, brukte man tittelen internuntius i stedet.

I 1965 begynte Vatikanet å ta i bruk tittelen pronuntius, for de tilfeller at han tjenestegjorde i et land der ansiennitetsprinsippet gjaldt. Alle internuntier ble oppgradert til pronuntier.

Senere har også tittelen pronuntius bortfalt; enhver pavelig ambassadør utnevnes nå som apostolisk nuntius.

Norge ligger under det apostoliske nuntiatur for Norden i Stockholm. Den 28. juni 2012 ble erkebiskop Henryk Józef Nowacki apostolisk nuntius til Sverige og Island, og den 6. oktober 2012 til nuntius også til de øvrige nordiske land.

Se ogsåRediger