Antiemetika er legemidler som motvirker kvalme og oppkast. Det benyttes blant annet ved reisesyke og mot bivirkninger av en annen behandling, som for eksempel behandling med smertestillende opioider, kreftbehandling (kjemoterapi eller strålebehandling), abstinenser og annet.

Medikamentene stimulerer vanligvis bølgebevegelsen nedover i tarmkanalen, peristalsis, slik at maveinnhold eller tarminnhold som spiler ut mavesekken eller tarmen sendes videre nedover tarmkanalen. Det finnes også kvalmestillende som virker på ulike deler av nervesystemet.

Ulike typer kvalmestillende Rediger

Kvalme forårsaket av bevegelse Rediger

Mye og uvant bevegelse vil gi mye aktivitet i balanseapparatet (vestibularisapparatet). Her blir muscarin- og histamin-reseporer stimulert, og sender signaler videre til hjernens kvalmesenter. Disse impulsene kan hemmes ved bruk av Skopolamin, som er en Muscarin-reseptorantagonist.

Kvalme forårsaket av biokjemiske forstyrrelser Rediger

Biokjemiske forstyrrelser (som hyperkalemi) kan forstyrre området i sentralnervesystemet som på engelsk kalles "Chemoceptor trigger zone". Her er det dopamin(D2)- og serotonin(5-HT3)-reseptorer som er aktive. Disse kan hemmes ved å bruke henholdsvis Metoklopramid og Ondansetron.

Kvalme forårsaket av stress/nervøsitet Rediger

Når det er høyere sentra i nervesystemet som forårsaker kvalmen, bruker man antihistaminer som Meklozin for å dempe dette.

Kvalme med gastrointestinal årsak Rediger

Også her bruker man serotonin- og dopamin-antagonister.


 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.