Anhuiklikken

Anhui-klikken (kinesisk: 皖系; pinyin: Wǎn Xì) var en av flere rivaliserende klikker eller fraksjoner som brøt ut av Beiyang-klikken i Krigsherrenes æra tidlig i Republikken Kinas historie. Den fikk navn etter provinsen Anhui ettersom mange av dens generaler, blant dem klikkens grunnlegger Duan Qirui, var født i Anhui. Man kunne betrakte den som en arv fra Anhui-fødte Li Hongzhang som skapte og bygre opp ett nettverk av offiserer under og etter Taipingopprøret. Ettersom Anhui-klikken organiserte seg på et svært tidlig tidspunkt, var den politisk mer avansert enn sine krigsherrerivaler.

Med japansk større og underkuelsen av Mandsjurestaurasjonen ble klikken den mektigste i Kina i årene fra 1916 til 1920. Den hadde en skjør koeksistens med Zhili-klikken og Fengtian-klikken i Beiyangregjeringen. Den gikk inn for en fast og hard linje under konstitusjonsbeskyttelseskrigen.

Fjerde mai-bevegelsen svekket dens innflytelse, og førte etterhvert til Zhili-Anhui-krigen i 1920 som endte med et overraskende nederlag for Anhui-klikken. Duan fratrådte, og klikken var uten en nasjonal leder i fire år, mens alle de provinser som den hadde kontrollert gradvis frem til sommeren 1924 var blitt overtatt av Zhili-klikken. (Shandong skilte seg ut, ettersom Zhili-klikken utnevnte en Anhui-general i 1923 på den betingelsde at han holdt seg nøytral; dette hang sammen med Shandongproblemet.

Zheng Shiqi ledet så Anhui-klikken til 1925, da ledelsen etter avtale med Duan ble overført til Fengtians Zhang Zongchang. Etter Beijingkuppet hentet Feng Yuxiang og Zhang Zuolin frem Duan som leder av en provisorisk regjering. Ettersom han ikke hadde noen vesentlig militærmakt i ryggen, spilte han og hans få gjenværende støttespillere Feng og Zhang ut mot hverandre. Men de fjernet ham så fra makten, og hans siste tilhengere sluttet seg til Fengtian-klikken.

Anhui-klikken hadde også en politisk avdeling som, var kjent som Anfu-klubben (navnet betyr Fred og Lykke-klubben, og var samtidig et ordspill på provinsnavnene Anhui og Fujian). Her deltok politikere som satset på at Duan ville ende opp som den dominerende. Klubben ble dannet 7. mars 1918 av Xu Shuzheng og Wang Yitang; den stilte til valg for Republikken Kinas nordlige forsamling og endte opp med tre firedeler av taburettene, for det meste fordi Anhui-krigsherrene kjøpte stemmene. Det ble et disiplinert politisk parti som fremmet Duans interesser gjennom lovgivning. For eksempel valgte de sitt partimedlem Xu Shichang til republikkens president.

Klubben ble oppløst etter Zhili-Anhui-krigen, da forsamlingen ble nedlagt.

Klikkens økonomiske avdeling var Ny kommunikasjon-klikken (1916–1919) ledet av Cao Rulin. Den rivaliserte med Liang Shiyis gamle kommunikasjonsklikk. Caos opptreden under fredsforhandlingene i Paris førte til Fjerde mai-bevegelsen og til hans egen fratreden.