Anestesilege

(Omdirigert fra Anestesiolog)

Anestesilege eller anestesiolog er en lege som er spesialist i faget anestesiologi. Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for å gi pasienter narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep, og kan i denne sammenhengen også betegnes som narkoseleger. I Norge har anestesileger imidlertid også ansvar for avansert smertebehandling, intensivbehandling av alvorlig syke pasienter og akuttmedisin. Anestesileger må derfor ha brede medisinske kunnskaper og ferdigheter, siden anestesilegen i prehospitale sammenhenger som regel vil være den eneste legen som gir behandling av akutt, alvorlig sykdom og skade. Alle leger som jobber i luftambulansetjenesten er for eksempel anestesileger. Leger som jobber med militærmedisin og katastrofemedisin, f.eks. i Forsvarets sanitet eller ulike hjelpeorganisasjoner, er også svært ofte anestesileger. Anestesileger jobber som oftest på sykehus og samarbeider nært med leger innen andre fagfelt.

En anestesilege ombord på det militære hospitalsskipet USNS Mercy under nødhjelpsarbeid i Det indiske hav

Den første anestesilegen i Norge var Otto Mollestad (19081973) som begynte som anestesilege ved Rikshospitalet i Oslo i 1946. I dag er det anestesileger på alle norske sykehus som driver kirurgi. Det tar minst 5 år etter autorisasjon som lege å bli godkjent som spesialist i anestesiologi i Norge, i praksis som regel noe lengre.

Anestesileger kan spesialisere seg innen bestemte områder av anestesifaget, f.eks. barneanestesi, smertebehandling og lignende. I Norge er dette imidlertid ikke formelle spesialiteter.