Akuttmedisin

Akuttmedisin er en del av den medisinske behandlingskjeden.

Akuttmedksinsk simulering i Balad, Irak

Selve akuttbegrepet peker i første rekke på en plutselig og oftest uventet oppstått tilstand. Begrepet omhandler ingen angivelse i forhold til hvor alvorlig tilstanden er. Akuttmedisin er forsøkt definert av flere instanser, blant annet under den nasjonale ekspertkonferansen Akuttmedisinsk beredskap ved lokalsykehus som ga følgende definisjon:

Med akutte somatiske tilstander menes tilstander hvor det kreves uoppholdelig diagnostikk og eventuell terapi for å:

  • Gjenopprette og/eller vedlikeholde de vitale funksjoner som respirasjon og sirkulasjon.
  • Forhindre og/eller begrense funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom.
  • Gi adekvat smertebehandling ved svære smertetilstander.

Begrepet uoppholdelig tolkes her som en bestemt tidsramme fra noen minutter til en eller flere timer, men samtidig er dette tilstander som ikke kan vente til neste dag.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger