Analytiske kontrollhandlinger

Analytiske kontrollhandlinger er analyser av tilgjengelig informasjon og datagrunnlag for påvise mulige økonomiske og ikke-økonomiske sammenhenger. Analysene kan også omfatte identifiserte korrelasjoner og fluktuasjoner som ikke samsvarer med annen kjent informasjon eller hvor kjent informasjon indikerer et annet forløp enn det observerte. For eksempel kan slike kontrollhandlinger være en del av avtalte kontrollhandlinger utført som en del av revisjon.