Ammoniumdikromat

kjemisk forbindelse

Ammoniumdikromat er en uorganisk kjemisk forbindelse som har den kjemiske formelen (NH4)2Cr2O7.

Ammoniumdikromat
Kjemiske egenskaper
Molar masse252,07 g/mol
Smeltepunkt180 °C
Kokepunktdekomponeres - °C
LøselighetUløselig i aceton,
løselig i alkoholer

GenereltRediger

Ammoniumdikromat, (NH4)2Cr2O7, er et kreftfremkallende kjemikalie. Det består av oransje eller rødlige krystaller uten lukt. Ammoniumdikromat skal merkes eksplosiv, meget giftig og miljøfarlig.

ForsøkRediger

Ammoniumdikromat ble tidligere anvendt i folkeskoler til forsøket "ammoniumdikromat-vulkanen" (en dekomponering av ammoniumdikromat som settes i gang ved å oppvarme det med en flamme til det antenner.

Når forbindelsen har tent på, skjer følgende reaksjon:
(NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(g)