Alnabru

Industri- og næringsområde i Oslo

Alnabru er et strøk i Oslo. Det er lokalisert midt i den sydlige delen av Groruddalen. Alnabru-navnet kommer fra at området ligger ved Alnaelva og den gamle Alna gård. Disse har også har gitt navn til bydel Alna hvor strøket Alnabru naturlig nok er lokalisert.

E6 ved Alnabru

Strøket er et industriområde og nok mest kjent for sin godsterminal. Dette er Oslos hovedterminal for transport av varer og er lokalisert ved jernbanelinjen Hovedbanen på området som tidligere var kjent som Alna stasjon. Alnabru er stoppestedet for godstogene mens Alna Stasjon, omtrent 300 meter lenge oppe på Hovedbanen, er Stasjon for Tog til Lillestrøm for persontrafikk. E6 går også forbi Alnabru, noe som gjør området lett tilgjenglig, men medfører betydelig biltrafikk.